دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:13

چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی

امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند.طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21،کسانی نخواهند بود که خواندن ونوشتن نمی دانند، بلکه کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند یا یاد دهند. در این شرایط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. در مدیریت علمی تیلور، انسان چیزی جز ابزار کار تلقی نمی شد. با ظهور نهضت روابط انسانی، نوع نگاه به انسان تغییر کرد و به تدریج در کنار منابع مختلف سازمان چون منابع مالی، تکنولوژیک، اطلاعاتی و ... منابع انسانی نیز مطرح شد. اکنون صحبت از سرمایه انسانی است. با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار یاد می شود. این امر خصوصا" در اقتصاد دانش امروز بیش از پیش به حقیقت پیوسته است.

در مقاله حاضر هدف برآن است تا با تشریح شرایط جدید پیش روی مدیران منابع انسانی در اقتصاد دانشی، نقشها و چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی شناسایی و تصویر نسبتا جامعی از وضعیت مدیریت منابع انسانی در آغاز هزاره سوم ارائه شود.

چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی.. 4

چکیده. 4

مقدمه. 4

ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار. 5

نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار. 6

فرصتهای پیش روی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش مدار. 7

نقشها و چالشهای جدید مدیریت منابع انسانی.. 10

مباشر سرمایه انسانی(Human Capital Steward). 10

تسهیــل کننــده دانـش (Knowledge Facilitator). 12

برقرار کننده رابطه(Relationship Builder). 13

متخصص درکسب آرایش وآمادگی سریع (Rapid Deployment Specialist). 14

رابطه ی فرهنگ بامدیریت منابع انسانی ورفتارهای سازمانی.. 15

1- اهداف مدیریت.. 23

2- انواع سازمانها 24

3- دوام ورشدسازمان.. 24

مدیریت منابع انسانی (Human Resource Managment (H.R.M.. 27

مراحل توسعۀ مدیریت : 27

وظایف مدیریت منابع انسانی.. 29

بهبود کیفیت زندگی کاری Qualitiy of worklife. 31

سیر توسعۀ مدیریت منابع انسانی.. 32

عوامل ﻤوثر بر مدیریت منابع انسانی.. 35

- خصوصیات فردی.. 36

- ژنتیک و وراثت.. 36

- شرایط اقلیمی و جغرافیائی.. 36

- فرهنگ اجتماعی.. 37

- تاریخ و پیشینه تمدن.. 37

- اعتقادات و باورهای مردم. 38

- نظام آموزشی و جهت‌گیریهای آن.. 38

- خانواده و مدیریت آن.. 39

- نظام سیاسی کشور. 39

- تنشهای اجتماعی و سیاسی.. 40

- اقتصاد و امور مالی.. 40

- علم و دانش مدیریت.. 41

- امنیت شغلی و سازمانی.. 41

- تجهیزات و امکانات موجود. 42

- ثبات سیاسی و اقتصادی.. 42

نتیجه گیری.. 43

منابع: 44خرید فایللینک منبع :چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی

چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی - مهمترین اخبار ایران و جهان vista.ir/article/282235/چالشهای-فراروی-مدیریت-منابع-انسانی‎Cached Similarدر مقاله حاضر هدف برآن است تا با تشریح شرایط جدید پیش روی مدیران منابع انسانی در اقتصاد دانشی، نقشها و چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی شناسایی و تصویر ... [PDF] مقاله چالش های فراروی مدیریت منابع انسانی www.hma.ir/CMS/ContentsAttachFiles/1_M.Khamsehli.pdf‎Cached Similarمقاله چالش های فراروی مدیریت منابع انسانی. مولف/مترجم: مهدی صانعی. موضوع: مدیریت منابع انسانی. سال انتشار)میالدی(:. 7002. منبع: ماهنامه تدبیر. -. سال هجدهم. -. شماره. چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی - آفتاب www.aftabir.com/.../چالشهای-فراروی-مدیریت-منابع-انسانی‎Cached5 نوامبر 2007 ... در مقاله حاضر هدف برآن است تا با تشریح شرایط جدید پیش روی مدیران منابع انسانی در اقتصاد دانشی, نقشها و چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی ... [PDF] چالش های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن www.ensani.ir/storage/Files/20121212093544-9625-104.pdf‎Cached Similarاقدامات عملی و استراتژی هایی برای توانمند کردن منابع انسانی می باشد. چالش های مدیریت منابع انسانی، توانمندسازی، مدیریت منابع انسانی، سازمان، منابع واژگان کلیدی:. چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی hrgo.tehran.ir/default.aspx?tabid=112&ArticleId=204‎Cached Similarچالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی تعداد مشاهده 2724 ------تاریخ ارسال خبر -1390/ 9/21-. نوع : مقاله جهت دریافت روی دکمه زیر کلیک کنید. print. rating. loading ... مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ایرانی www.civilica.com/Paper-CMPIO01-CMPIO01_115=چالشهای-فراروی-مدیریت-منابع-انسانی-در-سازمانهای-ایرانی.html‎Cached Similarمقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ایرانی, در همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی () توسط سیدحامد هاشمی, سعیده پورامین زاد. چالش‌های پیش‌روی منابع انسانی و رهبران سازمانی در 10 سال آینده donya-e-eqtesad.com/news/736336/‎Cached4 سپتامبر 2013 ... به گمان کارشناسان فوربس، سال‌جاری (2013 میلادی) نوید دهنده چالش‌های بزرگ به ویژه برای رهبران و مدیران منابع انسانی است. حاکم شدن فضای عدم ... چالش‌های فراروی مدیریت منابع انسانی - روابط عمومی dehkadeh-jahani.blogfa.com/post-64.aspx‎Cached Similarدر مقاله حاضر هدف برآن است تا با تشریح شرایط جدید پیش روی مدیران منابع انسانی در اقتصاد دانشی، نقشها و چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی شناسایی و تصویر ... جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی | علیرضا آسیابانی | LinkedIn https://www.linkedin.com/.../جهانی-شدن-و-مدیریت-منابع-انسانی-علیرضا-آسیابانی‎Cached Similar19 آوریل 2015 ... مدیریت منابع انسانی جهانی برای تربیت و مدیریت بر کارکنانی که در ..... علاوه بر موارد گفته شده، چالشهای دیگری نیز در آینده فراروی سازمانها و ... [PDF] چالش های فراروی مدیریت منابع انسانی - سازمان گسترش و نوسازی ... www.idro.ir/.../چالش%20های%20فراروی%20مدیریت%20منابع%20انسانی.pdf‎Cached٢. هﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﭘﺎﻧﺰدهﻢ. دی. ١٣٨۶. ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان. ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣ. ﻨﺎﺑﻊ. ﺴﺎﻧﻲ. اﻧ. (. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺟﺬب و. ﺁﻣﻮزش. ﻣﺪﻳﺮان. ) ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻓﺮاروی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. اﻗﺘﺼﺎد. داﻧﺸﯽ. ﯾﺎ. داﻧﺶ.