دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:44

بودجه عملیاتی

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا ازمنابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیانی به جای بودجه ریزی سنتی است.

بکارگیری بودجه سنتی مستلزم رعایت قوانین مندرج در قانون محاسبات عمومی است.در این مقاله با مروری بر سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور, به بررسی بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی پرداخته می شود. در نهایت نیز مدلی مفهومی برای بودجه ریزی عملیاتی ارائه می گردد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مروری بر مطالعات انجام شده

سیر تطور قانون محاسبات عمومی کشور

سیر تطور بودجه و بودجه ریزی

مسیر وخاستگاه بودجه ریزی عملیاتی

اهداف و مزایای بودجه ریزی عملیاتی

چالشهای بودجه ریزی عملیاتی

الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران

عناصر و مولفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی

روش مناسب بودجه ریزی عملیاتی

نظارت در قوانین ایران

ارائه مدل مفهومی

خلاصه

منابع و ماخذخرید فایللینک منبع :بودجه عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی چیست - سایت تخصصی حسابداران خبره ایران saberiali.blogsky.com/1393/12/02/.../بودجه-ریزی-عملیاتی-چیست‎Cached Similarچکیده: بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در ... بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی - Sirjan Students Financial ... ssfm.blogfa.com/post-114.aspx‎Cached SimilarSirjan Students Financial Management - بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی - بیا تا گـل برافـشانیم و می در ساغر اندازیم .... فـلـک را سقـف بـشـکافیم و طرحی نو ... [DOC] بودجه ریزی عملیاتی؛از تئوری تا عمل(1) portal.arakmu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=c9d7a564...‎Cached Similarبودجه ریزی عملیاتی؛از تئوری تا عمل(1). مقدمه: بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های ... بودجه عملیاتی - تبلیغات و ارتباطات اسلامی razavi.aqr.ir/portal/home/?news/121237/126203/.../بودجه-عملیاتی‎Cachedدر این مقاله با مروری بر سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور, به بررسی بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی پرداخته می ... بودجه عملیاتی چیست؟ www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=78685&consultationid...‎Cached Similarدر بودجه ریزی عملیاتی منابع براساس اولویت امور و نتایج قابل اندازه گیری تخصیص داده میشوند. بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است که درآن تصمیمات ... [DOC] بودجه‌ریزی عملیاتی و اهمیت آن در اقتصاد - وزارت امور اقتصادی و دارایی mefa.gov.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=5a9795d3-5107...‎Cached Similarبودجه‌ریزی عملیاتی و اهمیت آن در اقتصاد. بودجه به عنوان سندی تعریف می شود که شامل واژه ها و ارقامی است که هزینهها را به اهداف معین ارتباط می دهد. اگر درخواستهای بودجه، ... [PDF] ﺭﻳﺰﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺯ rc.majlis.ir/m/report/download/733565‎Cached Similarﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ. ۱۳۸۵. ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ. ۵(. ) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺯ. ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ. ﺭﻳﺰﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻣﻘﺪﻣﻪ .... ﺑﻮﺩﺟـﻪ. ﺭﻳـﺰﻱ. ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ. ، ﺑـﺎ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺕ. ﺑﻮﺩﺟﻪ. ﺍﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻜ. ﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺩﻭﻟﺖ. [PPT] شاخصهای عملکردی در بودجه ریزی عملیاتی www.msrt.ir/.../بودجه%20ریزی%20عملیاتی%20-دانشگاه%20%20کاشان.pptx‎Cached Similarاین نوع بودجه ریزی ،منابع را بر مبنای نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش تخصیص می دهد( فیلدینگ اسمیت ،1999); بودجه عملیاتی عبارت است از یک برنامه سالانه به ... [PDF] بودجه ریزی عملیاتی و چالش های آن در ایران - انجمن علمی اقتصاد شهری ایران www.iuea.ir/files/site1/.../boodjeriziamaliatidariran13950109.pdf‎Cachedبودجه ریزی عملیاتی و چالش های آن. در ایران. عضو هیئت علمی دانشگاه یزد(دکتر سعید سعیدا اردکانی،). طاهره شاهی. رستم فرجام. فاطمه موسی نژاد. مهم ترین اهداف دولت ها ... [PDF] ب - روشهای بودجه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی uast.post.ir/_uast/.../بودجه%20ریزی_20150517_110748.pdf‎Cached17 مه 2015 ... رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺖ ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی در ... ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ، اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس.
برچسب‌ها: بودجه، عملیاتی