دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 19:37

بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان در بین کارکنان

این پژوهش به تشریح مفاهیم و مبانی بین خلاقیت،فرهنگ و نوآوری در سازمان می‌پردازد. تعاریف مختلفی از خلاقیت ارائه می‌شوند و از دیدگاه روانشناسی و سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند. سپس موضوع نوآوری و ارتباط آن با خلاقیت شرح داده می‌شود. ارتباط خلاقیت و نوآوری، تأثیر ساختار بر نوآوری، تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری، تأثیر متغیرهای منابع انسانی بر نوآوری از دیگر مباحث این بخش هستند. ویژگی‌های افراد خلاق، فرصت‌های خلاقیت، نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی و سازمانی، ویژگی‌های سازمان‌های خلاق، مدیریت خلاقیت، تکنیک‌های توسعه خلاقیت گروهی شامل طوفان فکری، شش کلاه تفکر، گردش تخیلی، تفکر موازی و ارتباط اجباری از دیگر مطالب این پژوهش هستند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش.... 5

1-1- مقدمه. 6

1-2- بیان مسئله. 6

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 7

1-4- پیشینه پژوهش.... 7

1-5- اهداف پژوهش.... 9

1-5-1- هدف کلی.. 9

1-5-2- اهداف جزئی.. 9

1-6- فرضیات پژوهش.... 9

1-7- سوال های پژوهش.... 10

1-8- واژه ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش.... 10

1-8-1- تعاریف نظری.. 10

1-8-2- تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش.... 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- تعاریف... 15

2-3- تصورات قدیمی وغلط راجع به خلاقیت... 17

2-4- فرآیند خلاقیت... 17

2-5- مدل تلفیقی فرآیند خلاقیت... 17

2-6- عوامل موثر برخلاقیت ( آمابیل 1988)18

2-7- مهارتهای لازم برای تفکر خلاق و اثر بخش ( به صورت فردی )19

2-8- ویژگی های افراد خلاق.. 20

2-9- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان. 20

2-10- خلاقیت گروهی.. 20

2-11- ایده پردازی گروهی.. 20

2-12- کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی.. 21

2-13- مدیریت تیم های خلاق.. 21

2-14- نقش مدیر در پرورش خلاقیت... 22

2-14-1- خصوصیات مدیران خلاق.. 22

2-15- خلاقیت در سازمان. 22

2-15-1- ویزگی های سازمان خلاق.. 23

2-15-2- محیط سازمان نوآور. 23

2-16- موانع خلاقیت... 24

2-17- اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری.. 25

2-18- ارائه مدل. 26

2-19- ارتباط خلاقیت و نوآوری.. 28

2-19-1- نوآوری شامل چه چیزهایی است؟. 28

2-19-2- چگونه متغیرهای ساختاری بر نوآوری اثر می‌گذارند؟. 28

2-19-3- چگونه فرهنگ سازمانی بر نوآوری اثر می‌گذارد؟. 29

2-19-4- کدام متغیرهای منابع انسانی بر نوآوری اثر می‌گذارند؟. 29

2-20- ویژگی‌های افراد اخلاق.. 29

2-21- فرصت‌های خلاقیت... 30

2-22- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری.. 31

2-22-1- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی.. 31

2-22-2- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی.. 31

2-23- ویژگی‌های سازمان خلاق.. 31

2-24- نقش مدیر در پرورش خلاقیت... 32

2-25- تکنیک های توسعه خلاقیت گروهی.. 33

2-25-1- طوفان فکری.. 33

2-25-2- تکنیک خلاقیت شش کلاه تفکر. 33

2-25-3- گردش تخیلی.. 35

2-25-4- تفکر موازی.. 35

2-25-5- ارتباط اجباری.. 36

2-26- فرهنگ سازمانی.. 36

2-27- ساختار سازمانی.. 38

2-28- راهکارهای تفکر وخلاقیت گروهی در سازمان ها :40

2-29- بررسی نظریات... 41

فصل سوم : روش شناسی پژوهش.... 42

3-1- ﻣﻘﺪﻣﻪ. 43

3-2- ‫روش پژوهش.... 44

3-3- روشهای گردآوری اطلاعات... 44

3-4- جامعه آماری و نمونه آماری.. 44

3-5- ‫اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ45

3-5-1- ‫‫رواﯾﯽ ( اﻋﺘﺒﺎر ) :45

3-5-2- ‫ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ(اعتماد):46

3-6- ‫روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. 46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها47

4-1- مقدمه. 48

4-2- آمار توصیفی.. 49

4-2-1- جنسیت:49

4-2-2- سطح تحصیلات:50

4-2-3- سن:51

4-2-4- جایگاه شغلی:52

4-3- آمار استنباطی.. 53

4-3-1- نتایج توصیفی.. 54

4-3-2- نتایج استنباطی.. 71

4-4- نتایج آزمون فرضیه ها83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری... 84

5-1- مقدمه. 85

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها86

5-3- نتیجه یافته ها87

5-4- پیشنهادات... 88

5-4-1- پیشنهادات پژوهش:88

5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی.. 88

5-4-3- پیشنهادات کابردی.. 89

5-5- محدودیت های پژوهش.... 89

5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر. 89

5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر. 90خرید فایللینک منبع :بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان در بین کارکنان

بررسی-خلاقیت-و-نوآوری-در-سازمان-در-بین-کارکنان - فایل ناب netfile.filenab.com/tag-بررسی-خلاقیت-و-نوآوری-در-سازمان-در-بین-کارکنان.aspx‎Cachedمحصولاتی که دارای عبارت 'بررسی-خلاقیت-و-نوآوری-در-سازمان-در-بین-کارکنان' هستند . بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان در بین کارکنان · بررسی خلاقیت و نوآوری در ... بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان در بین کارکنان - sellu - فایل ناب sellu.filenab.com/product-50766-aa.aspx‎Cachedبررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان در بین کارکنان دسته: مدیریت بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 648 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 111. همراه با پرسشنامه و ... بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان در بین کارکنان - دانلود پروژه و مقاله nabfile.rozblog.com/.../-بررسی-خلاقیت-و-نوآوری-در-سازمان-در-بین-کارکنان-.html‎Cachedبررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان در بین کارکنان دسته: مدیریت بازدید: 12 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 648 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 111 همراه با پرسشنامه…, ... بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در ... fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=249802‎Cached Similarهدف: بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان است. روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی کارکنان، ... خلاقیت در سازمان در بین کارکنان - The Official Seyed Ali Babaei ... afarshbaf.com/خلاقیت-در-سازمان-در-بین-کارکنان/‎Cached Similar۲- شناخت کافی نسبت به مفاهیم هوش و خلاقیت وتفاوت بین این دو کسب نمایند؛ ... ۶- خلاقیت و نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان ، ارتقای سطح بهداشت .... خلاقیت یا فقدان آن مشکلی مجرد نیست که بتوان به طور جداگانه بررسی و به آسانی ... بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری و تاثیر آن بر بهره وری نیروی انسانی ... https://bonzhivarbs.com/بررسی-رابطه-خلاقیت-نوآوری-تاثیر/‎Cached7 مارس 2016 ... خلاقیت و نوآوری چه تاثیری بر عملکرد و بهره وری منابع انسانی دارد؟ ... مثبت بین خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی و سطح بهره وری سازمان ها جستجو نمود . .... بنابر این سازمان های نو آور امنیت شغلی در سطح عالی برای کارکنان خود فراهم می ... خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی سازمانی و بررسی رابطه آنها در کارکنان ... www.civilica.com/Paper-ICIC01-ICIC01_055=خلاقیت،-نوآوری-و-کارآفرینی-سازمانی-و-بررسی-رابطه-آنها-در-کارکنان-دانشگاه-پیام-نور-واحد-نج...‎Cached Similarمقاله خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی سازمانی و بررسی رابطه آنها در کارکنان دانشگاه ... جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و رابطه بین این سه واژه به طور سنجیده شده است. بررسی رابطة بین سرمایة فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در ... journal.bpj.ir/article_516608.html‎Cachedهدف: بررسی رابطة بین سرمایة فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان است. روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعة آماری تمامی کارکنان، ... بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری در غالب توجه به ... www.ensani.ir/fa/content/98221/default.aspx‎Cached Similarبررسی رابطه یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری در غالب توجه به مدیریت دانش سازمانی ... برقراری محیط حمایتی از خلاقیت کارکنان به این صورت به بقای سازمان کمک می کند ... محققین در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی به عنوان ... بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پ ... system.parsiblog.com/.../بررسی+رابطه+بین+خلاقیت+و+انگیزه+افراد+برای+نوآوری+در+سازمانهای+پ/‎Cached Similar2 فوریه 2013 ... هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین میزان خلاقیت و انگیزه افراد برای به کار گیری ... "برای سازمان¬هایی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت ... نوآوری فردی کارکنان نیز در محیط کار، پایه اصلی ارتقای عملکرد هر سازمانی ...