دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:23

بررسی روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

بررسی روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری


روشهای ارزیابی بانک‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

تعریف طرح:

طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه‌ عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.

مراحل اجرائی بررسی طرح:

در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک،‌ ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.

واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:

1- طرح از نطر در اولیت های تعیین شده قرار داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.

2- طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.

همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.

3- طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.

پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.

اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح:

بمنظور بررسی طرح نیاز به اطلاعات و مدارک ذیل می‌باشد .

1- کپی اساسا نامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.

2- روزنامه رسمی، حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.

3- اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هر یک از آنها.

4- مدارک مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرائی طرح.

5- کپی موافقت اصلی با جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.

6- طرح تفضیلی (شامل بررسی‌های اقتصادی، فنی و مالی)

7- پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور ماشین آلات داخلی.

8- مدارک مربوز به تخصیص ارز ماشین آلات و تجهزات وارداتی.

9- قرارداد دانش فنی همکاریهای فنی.

10- کپی مدرک مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجریا طرح.

11- نقشه ‌های اجرائی ساختمان و تأسیسات و نقشه کلی استقرار ساختمانهای طرح.

12- قرارداد های متعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محلی اجرای طرح.

13- نقشه استقرار ماشین آلات طرح.

14- مجوزهای مربوط، برق، آب، گاز، تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای لازم جهت اجرای طرح.

15- سایر اطلاعاتی که جهت بررسی طرح ضروری می‌باشد.

مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح:

الف- موافقت اصولی:

مجوزی است که بعد از تأیید طرح توسط وزارتخانه یا ادارات کل وابسته به آنها در مراکز استانها صادر می‌شود و به موجب آن متقاضی می‌‌تواند در زمان مقرر نسبت به ایجاد واحد تولیدی مورد نظر با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. و معمولاً در آن نکات ذیل قید شده است:


1- نام مجری طرح.

2- محل اجرا (استان- شهرستان)

3- نوع محصول تولیدی.

4- ظرفیت اسمی.

5- وسعت زمین محل اجرای طرح.

6- زیر بنای لازم جهت ساختمانهای تولیدی و اداری.

7- میزان برق مصرفی.

8- میزان آب مورد نیاز.

9- تعداد کل کارکنان.

10- کل سرمایه گذاری ثابت.

11- میزان ارز مورد نیاز (در صورت داشتن ماشین آلات و مواد اولیه خارجی)

ب- جواز تأسیس[1] :

مجوزی است که به موجب آن متقاضی می‌تواند به منظور تکمیل و بهره‌برداری آزمایشی از واحد صنعتی نسبت به اجرای طرح مندرج در آن و سفارش مواد اولیه و سایر نیازمندیهای مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری اقدام نماید.


ج- اجرای بهره برداری:

مجوز است که در صورت کلیه مراحل اتمام عملیات ساختمانی و تأسیساتی ونصب و راه‌اندازی ماشین آلات و استخدام و آموزش کارکنان لازم، طبق مصوب و بدنبال صدور جواز تأسیس صادر می‌ شود.

د- کالاهای تولیدی:

1- کالای مصرفی: کالاهائی هستند که بلافاصله به مصرف می‌رسند.

الف- کالاهای مصرفی بی دوام: که با مصرف آنها در ظرف مدت کوتاهی از بین می روند از قبیل خوراک، سوخت، مواد پاک کننده و …

ب- کالاهای وسطه‌ای: کالای است که خودش به تنهائی و مستفیماً مورد مصرف قرار نمی‌گیرد بلکه بتوسط آن کالای دیگری مورد مصرف مثل شیشه یا آجر برای ساختمان و همچنین چوب برای کمد با دیسک و صفحه کلاچ در اتومبیل.

4- کالای سرمایه‌ای: کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- کالای سرمایه‌ای برای تولید کالای مصرفی مثل ماشین آلات کارخانه تولید کننده مواد غذائی.

ب- کالای سرمایه‌ای: برای تولید کالای سرمایه‌ای دیگر کارخانه‌هائی که ماشین آلات تولید می‌کنند یا کارخانه‌هائی که سازنده کارخانه‌های دیگر می‌باشند.

هـ- طرفیت اسمی: ظرفیت مجاز یک واحد تولیدی است که طبق پروانه بهره‌برداری برای یک واحد تولیدی مشخص شده است.

و- ظرفیت عملی: ظرفیت تولید ممکن ماشین آلات در عمل در یک واحد تولیدی می باشد.

ز- ظرفیت تولیدی: ظرفیتی است که یک واحد تولیدی با توجه به امکانات موجود یعنی آب و برق و سوخت و مواد اولیه و آموزش و استفاده صحیح از کارکنان به آن میزان تولید دست خواهد یافت.

ح- شیفت کار: روش تنظیم انجام کار در یک واحد تولیدی است که در آن گروههای کارگران در دسته‌جات مختلف و در نوبت‌های مختلف کار می‌کنند.

ط- تعداد روزهای کار: با توجه به نوع کاری تولید، در یک واحد تولیدی تعیین می‌شود و معمولاً‌ بین 250 الی 300 روز در سال می‌باشد.

1- شرکت و سابقه آن:

شامل بررسی وضعیت حقوقی، تاریخ تأسیس و مؤسین، سهامداران، میزان سرمایه فعلی، تعداد و مبلغ سهام هر یک از سهامداران و سابقه فعالیت شرکت می باشد.

2- محل اجرای طرح:

مشخصات زمین محل اجرای طرح، شامل ابعاد زمین، مساحت زمین، نوع مالکیت زمین (ملکی- اجاره‌ای- واگذاری) موقعیت جغرافیائی و نیز برری امکانات موجود شامل دسترسی به مواد اولیه،‌ نزدیکی به راههای ارتباطی،‌ تأمین نیروی کارگر، تأمین برق، آب،‌ گاز، تلفن ت و امکانات محیط زیست و سایر عوامل وابسته به آن.

3- مدیریت شرکت:

ترکیب هیئت مدیره شرکت میزان تخصص و تجربه مدیران اجرائی با توجه به نوع تولیدات وتکنولوژی تولید مرود نظر که از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد.

4-جنبه‌های قانونی:

بمنظور اجرای طرح، نیاز به اخذ مجوز سازمانهای مربوطه بشرح ذیل می‌باشد.

- موافقت اصولی (که حسب مورد از طرف وزارت صنایع،‌صنایع سنگین، معادن و فلزات، کشاورزی، جهاد و …) صادر گردیده و در آن، نوع تولید، میزان تولید، سرمایه گذاری مورد نیاز، نیروی انسانی و … ذکر می‌گردد.

- مجوز وزارت نیرو (شرکت برق منطقه‌ای) بمنظور تأمین نیروی برق مورد نیاز.

- مجوز سازمان آب منطقه‌ای در مورد اجازه حفر چاه آب و یا تأمین آب مورد نیاز.

- مجوز سازمان حفاظت و محیط زیست مبنی بر بلامانع بودن اجرای طرح.

- تأیید به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص مواد و محصولات بهداشتی.

- مجوز شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح در خصوص احداث بنا (پروانه ساختمانی)

5- طرح:

الف- هدف از اجرای طرح:

شامل تولید محصول با توجه به ظرفیت طرح، تعداد روزکار در سال و تعداد شیفت کاری در روز و امکان استفاده از چند شیفت کاری با عنایت به نوع تولید و سایر عوامل وابسته به آن.

ب- ظرفیت تولیدی طرح:

ظرفیت اسمی طرح، ظرفیتی است که بر اساس موافقت اصولی وزارتخانه مربوطه تعیین می‌گردد. ظرفیت تولیدی، ظرفیتی است که با توجه به امکانات تجهیز شده در طرح قابل دسترس می‌باشد. برای تعیین ظرفیت تولیدی موارد ذیل باید دقیقاً مورد بررسی قرار گیرند:

- ظرفیت ماشین آلات انتخابی: با توجه به نوع تولید، ماشین آلات و تعداد مناشین‌آلات، می‌بایستی ظرفیت تک تک ماشین آلات، بررسی و نهایتاً ظرفیت کلی خط تولید با توجه به توانایی‌های موجود و تخصص افراد و امکان استفاده از حداکثر ظرفیت، مورد بررسی قرار گرفته و با ظرفیت اسمی مقایسه گردد.

- تعداد شیفت کار در روز.

- امکانات تهیه مواد اولیه.

- روش تولید محصول بصورت خطی یا سفارشی.

ج- مواد اولیه و امکانات تهیه آن:

میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولیداتت طرح و نحوه تأمین آن (از منابع داخلی و یا خارجی) می‌بایستی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. هر چه وابستگی مواد آن به خارج کمتر باشد، در زمان تولید از آسیب‌پذیری کمتری برخوردار خواهد بود.

حسب نوع تولیدات طرح مواد اولیه طرح مواد می‌تواند شامل مواد خام، مواد کمکی، مواد بسته‌بندی، مواد نیمه ساخته و مواد ساخته شده باشد.

د: تولیدات طرح:

مشخصات فنی تولیدات طرح، نقشه محصول، مشخصات فیزیکی و ترکیب محصول باید مورد توجه قرار گیرند.

در طرحهائی که تولیدات متنوع دارند باید مشخص شود که چند درصد از تولیدات به محصول مورد نظر اختصاص می‌یابد. تنوع تولید، امکانات بیشتری را از لحاظ بازار عرضه فراهم خواهد نمود.


هـ- بررسی تکنولوژی تولید و قراردادهای همکاری های فنی:

تکنولوژی ساخت محصول که بسیار حائز اهمیت می‌باشد در مورد هر پروژه متفاوت است. چنانچه در طرح مورد مطالعه نیاز به تکنولوژی خاصی باشد می‌بایستی دقیقاً مورد مطالعه قررا گرفته و از امکان نحوه تأمین آن نیز اطمینان حاصل شود.

در انتخاب تکنولوژی عوامل ذیل نیز مورد دقت نظر قرار می‌گیرد.

مقاومت کارگران بدلیل استفاده از حداقل نیروی انسانی، تکنولوژی اتوماتیک و سرمایه‌گذاری نسبتاً بالا، غیرقابل انعطاف بودن خطا تولید، مشکلات تعمیر و نگهداری و قطعات یدکی، مخارج زیاد نصب و طراحی، افزایش ظرفیت تولید، گاهش هزینه‌های کارگری، کاهش ضایعات، بهبود کیفیت و قابلیت رقابت با محصول خارجی و …

علاوه بر قراردادهای تکنولوژی، قراردادهای همکاری فنی، مهندسی، دانش فنی و … نیز، معمولاً در بعضی از پروژه‌ها با کمپانی‌های خارجی منعقد می‌گردد.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 23:18

مقاله درمورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه


چکیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.


واژه‌های کلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital

Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'

I. Noravesh,* Ph.D.

S. Abedi**

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.

Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'


مقدمه

یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.

تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود(فاوفرنچ[1]،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون[2]،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.* Associate Professor of Accounting, University of Tehran

** MA. Candidate for Accounting, University of Tehran

1. Fa & French

2. Hamptonخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 17:45

دانلود تحقیق درمورد سیاست سرمایه در گردش

دانلود تحقیق درمورد سیاست سرمایه در گردش


تاریخچه مدیریت مالى

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به‌دنبال این ادغام‌ها به‌وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند

این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند.

در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغام‌ها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمک‌هاى شایانى کردند

با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. این روش‌هاى علمى که از سال ۱۹۵۰ یکى پس از دیگرى عرضه شد، به‌صورت ابزارى درآمد که شرکت‌ها براى تجزیه و تحلیل طرح‌‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مى‌کنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.

در دهه ۱۹۵۰، نظریه‌اى عرضه شد به نام نظریهٔ نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریهٔ نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli' management اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهره‌مند مى‌شود. مسئله‌اى که این نظریه با آن روبه‌رو است، درجهٔ ریسکى است که سرمایه‌گذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مى‌کند و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم به‌شرح زیر است:

مدیریت مالى رشته‌اى نسبتاً جدید و از شاخه‌هاى علم مدیریت است

۲. مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر به‌کار مى‌رود بر تصمیم‌گیرى استوار است و از ابزارها با روش‌هاى تجزیه و تحلیل داده‌ها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مى‌کند

حرکت مستمر و سرعت فزایندهٔ پیشرفت‌هاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهم‌تر بر عهده مى‌گیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکت‌هائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبه‌رو هستند.

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائى‌هاى جارى سرمایه‌گذارى مى‌شود. اگر بدهى‌هاى جارى از دارائى‌هاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به‌دست مى‌آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به‌نحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد

منابع و مصارف سرمایه در گردش

دارائى‌هاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مى‌گردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابل‌فروش، حساب‌هاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائى‌هاى جاری. بسیارى از دارائى‌هاى جارى از محل بدهى‌هاى جارى مثل حساب‌هاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وام‌هاى کوتاه‌مدت تأمین مالى مى‌شوند. در عین حال، برخى از شرکت‌ها بخشى از دارائى‌هاى جارى خود را از محل وام‌هاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مى‌کنندخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 17 آذر 1395 ساعت 17:31

تجارت در اینترنت بدون هیچ سرمایه ای

تجارت در اینترنت بدون هیچ سرمایه ای

از هنگامی که پدیده اینترنت به وجود آمد و در پی آن تجارت الکترونیک بنیان گذاری شد پدیده بازرگانی و ویزیتوری نیز گسترش روز افزونی پیدا نمود. به این دلیل هر خرید و فروشی نیاز به مشتری دارد.

یکی از اولین راه هایی که استفاده گردید ایجاد سایتهای لیست بود و بعد با به وجود آمدن موتورهای جستجوگر استفاده از آنها برای یافتن سایتهای مورد نظر افزایش یافت. اما بهترین راهی که از ابتدا وجود داشته استفاده از تبلیغات برای جلب مشتری می باشد.

به این ترتیب برنامه های سود آور (Affiliate Programs or Partner Programs) گسترش روز افزونی پیدا کردند که اساس تمام برنامه های ویزیتوری امروز همانند آنها می باشد. اساس کار اینگونه است که طراح وب یا Webmaster با قرار دادن Link هایی در سایت خود در صدی از فروش حاصل را بدست می آورد.

در سال 2000 اولین سایتهای تبلیغات از طریق E-mail در اینترنت به طور جدی و فراگیر کار خود را شروع کردند.

روش عملکرد این سایتها بسیار ساده است. این سایتها در واقع برنامه هایی هستند که به اعضای خود به طور خودکار روزانه چندین ایمیل می فرستند و اعضای آنها به لینک هایی که در این ایمیل ها وجود دارد مراجعه می کنند. در هنگام باز شدن این صفحات در بالای صفحه به دو حالت یا با شمارش معکوس یا با نوشتن اینکه چند ثانیه باید در این سایت باشید تا مقدار پول تایین شده برای این صفحه به حساب شما واریز شود مشخص می گردد و به این ترتیب مقداری پول نصیب اعضای این سایتها می شود................خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تجارت، اینترنت، بدون، سرمایه، ای
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 05:04

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF در ۲۰ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF در ۲۰ ص

فهرست هدف سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF سرمایه انسانی در طول قرن نیروی کار NSF اهداف سرمایه انسانی NSF برنامه نیروی کار NSF برنامه توالی NSF سرمایه گذاری در سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF ضمیمه A : تقویت سیستم مدیریت سرمایه انسانی NSF ضمیمه B : اطلاعات چهارچوب NSF ضمیمه C : نکات پایانی هدف: ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 13 مهر 1395 ساعت 02:04

تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به صورت ورد ودر 134صفحه دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 21:10

ارزیابی وضعیت سرمایه فکری در اداره کل پست استان گیلان

ارزیابی وضعیت سرمایه فکری در اداره کل پست استان گیلان

ارزیابی وضعیت سرمایه فکری در اداره کل پست استان گیلان

ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات، منجر به افزایش علاقه محققان به مطالعه در حوزه سرمایه فکری شده است. این حوزه کهتوجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، سرمایه فکری را به عنوان ابزاری برای تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرارمیدهند.در جوامع دانش محور کنونی، نقش و ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 16:50

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با  میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

عنوان تحقیق: بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 155 شرح مختصر: سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 12:03

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

پایان نامه کارشناسی ارشد 135 صفحه pdf ...ادامه مطلب
دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 10:24

پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی سرمایه گذاران

پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی سرمایه گذاران

پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی سرمایه گذاران

نام پرسشنامه: تیپ zwnj;های شخصیتی سرمایه گذاران برای سنجش متغیر تیپ zwnj;های شخصیتی سرمایه zwnj;گذاران از پرسشنامه 14 سؤالی کاکه پور و همکاران (1392) استفاده می zwnj;شود که سؤال 1 تا 5 مربوط به مؤلفه آرمانگرا، سؤال 6 تا 9 مربوط به مؤلفه شکل گرا و سؤال 10 تا 14 مربوط به مؤلفه برون فکن ...ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 27 >>