X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

یکشنبه 21 آذر 1395 ساعت 17:30

طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ناحیه شهری )

اهمیت تاریخی و مذهبی شهرمشهد ، جاذبه زیارتی وتوریستی آن ، این توانمندی را ایجاد کرده است که نقش مهمی در مبادلات پولی ، کالایی و خدماتی شهد ایفا می کند و بر شکل گیری کالبدی شهرنیز اثرات تعیین کننده دارد. آمار زاُّیرین مشهد در سال 90 حدود 14 میلیون نفر پیش بینی شده است. در کل ، درآمد شهر از محل مخارج زایرین ، بیش از 60 میلیارد ریال خواهد بود که این مبلغ باعث ایجاد ارزش افزوده قابل توجهی در بخش خدمات شهر مشهد خواهد شد. همچنین زیارتی بودن شهر مشهد عمدتا بر روی نوع و ترکیب اشتغال اثر گذاشته است. مقایسه ترکیب اشتغال در شهر مشهد با دیگر شهرهای بزرگ کشور مانند : تهران،تبریز،اصفهان،تفاوت های معناداری دا آشکار می کند. نسبت اشتغال در گدوه عمده فروشیو رستوراندر شهر مشهد 39 درصد بیشتر از اصفهان، 13 درصد بیشتر از تبریز و حتی 5 درصد بیشتر از تهران بوده است و شاغلین در خرده فروشی ( فعالیتی که نیاز به تخصص و سرمایه زیادی ندارد) در شهر مشهد 36 درصد بیش از اصفهان، 6 درصد بیش از تبریز و 7 درصد بیش از تهران بوده است. و در مورد خدمات اجتماعی نسبت اشتغال در مشهد و حومه 45درصد بیش از تهران، 52درصد بیش از تبریز و 21درصد بیش از اصفهان بوده است.

مقایسه ارقام مربوط به اشتغال در شهر مشهد و تفاوتهای آن با شهرهای بزرگ کشور ، به خوبی روشن می سازد که فعالیتهای خدماتی ، نقش مهمی در شکل گیری توان اقتصادی و توسعه کالبدی شهر مشهد داشته است. بنابراین در برنامه کاربری زمین در شهر مشهد با افزایش سهم سرانه خدمات می توان به ارتقای اقتصادی شهر کمک کرد.

بر اساس آمارگیری ها به ازای هر یک خانواده 5/5 متر مربع واحد صنفی لازم است.

فهرست مطالب

حوزه اول:بیان موضوع طراحی (paper)

 1. بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی- کیفی)
 2. بیان هدف(ارایه تصویرکلی از محصول نهایی)
 3. منابع

حوزه دوم:مطالعات و تحلیل اطلاعات

- مرحله اول : مطالعات پایه - زمینه

 • بخش 1 : مطالعات پایه

فصل 1 – تعریف بازار- ادبیات بازار

فصل 2 – آشنایی با مفاهیم

فصل 3 – پیدایش بازار

فصل 4 – فضاهای شهری

فصل 5 – فضاهای تجاری به عنوان فضاهای عمومی

فصل 6 – بررسی خلاصه ای از پیشینه تجارت

فصل 7 – شناخت فضاهای تجاری گذشته ایران و جهان

فصل 8 – گونه شناسی بازارها

فصل 9 – شناخت انواع مراکز تجاری

فصل 10 – شناخت مراکز خرید معاصر در ایران

فصل 11 - عصر پسابازار

 • بخش 2 : مطالعات زمینه:

فصل 1 – مکانیابی پروژه

فصل 2 – شناخت محدوده مورد نظر(سایت آنالیز)

فصل 3 – بررسی اجمالی بستر طرح

- مرحله دوم : مطالعات تکمیلی – تطبیقی:

 • بخش 1 : مطالعات تکمیلی:

فصل 1 – مباحث اولیه در طراحی مراکز خرید امروزی

فصل 2 – بررسی استانداردها و معیارهای طراحی مجتمع تجاری

فصل 3 – استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مراکز

تجاری و تجهیرات مربوطه

فصل 4 – مقررات ساختمانی در حوزه تجاری

فصل 5 – شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری

فصل 6 – بررسی الگوهای واحدهای تجاری

فصل 7 – مطالعات سازه و تأسیسات

 • بخش 2 : مطالعات تطبیقی:

فصل 1 – نمونه های داخلی

فصل 2 – نمونه های خارجی

- مرحله سوم : تحلیل و جمع بندی اطلاعات و ارایه راهکار

فصل 1 – جمع بندی اطلاعات

فصل 2 – مبانی نظری عام طرح و تدوین مبانی طراحی معماری پروژه

فصل 3 – اصول و راهبردهای طراحی

فصل 4 – پیشنهاد سازه و تأسیسات

- مرحله چهارم : برنامه فیزیکی:

 • بخش 1 : مبانی برنامه ریزی:

فصل 1 – جمعیت مخاطب ( گروه هدف )

فصل 2 – ضابطه بالادست

 • بخش 2 : طرح جامع :

فصل 1 – بررسی کاربری های تجاری در طرح جامع

فصل 2 – معرفی حوزه ها و ریزفضاها

فصل 3 –خصوصیات فضاها و اجزا

فصل 4 –ارایه جدول اعدادو ارقام

- مرحله پنجم : قابلیت سنجی اراضی:

فصل1 – معرفی گزینه پیشنهادی

فصل 2 – ترکیب پر و خالی ، استقرار کاربریها ، استقرار ورودی ها و معابر

حوزه سوم : طراحی و ارائه مدارک معماری

* منابع و مآخذخرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 21:32

تیریستور (یا یکسو کننده قابل کنترل p-n-p-n )

تیریستور (یا یکسو کننده قابل کنترل p-n-p-n )

 1. تیریستور یک وسیله نیمه هادی چهار لایه سه اتصالی با سه خروجی است و از لایه های نوع p و n سیلیکونی که به طور متناوب قرار گرفته اند ساخته شده اند .. ناحیه p انتهایی آند ، ناحیه n انتهای کاتد و ناحیه p داخلی دریچه یا گیت است . آند از طریق مدار به طور سری به کاتد وصل می شود . این وسیله اساساً یک کلید است و همواره تا زمانی که به پایانه های آند و دریچه ولتاژ مثبت مناسبی به کاتد اعمال نشده است در حالت قطع (حالت ولتاژ مسدود کننده ) باقی می ماند و امپدانس بینهایتی از خود نشان خواهد داد . در حالت وصل و عبور جریان بدون احتیاج به علامت (یا ولتاژ) بیشتری روی دریچه به عبور جریان ادامه خواهد داد . در این حالت به طور ایده آل هیچ امپدانسی در مسیر جریان از خود نشان نمی دهد . برای قطع کلید و یا برگرداندن تیریستور به حالت خاموشی بایستی روی دریچه علامت و یا ولتاژی نباشد و جریان در مسیر آند به کاتد به صفر تقلیل یابد . تیریستور عبور جریان را فقط در یک جهت امکان پذیر می سازد .

اگر به پایانه های تیریستور ولتاژ بایاس خارجی اعمال نشود ، حاملهای اکثریت در هر لایه تا زمانی که ولتاژ الکتروستاتیکی داخلی به وجود آمده از انتشار بیشتر حاملها جلوگیری کند ، منتشر می شوند . اما بعضی از حاملهای اکثریت انرژی کافی جهت عبور از سد تولید شده توسط میدان الکتریکی ترمزکن هر اتصال را دارد . این حاملها پس از عبور ، تبدیل به حاملهای اقلیت می شوند و می توانند با حاملهای اکثریت ترکیب شوند . حاملهای اقلیت هر لایه نیز می توانند توسط میدان الکتریکی ثابتی در هر یک از اتصالها شتابدار شوند ، ولی چون در این حالت (از خارج ولتاژی اعمال نمی شود) مدار خارجی وجود ندارد مجموع جریانهای حاملهای اقلیت و اکثریت بایستی صفر شود .

حال اگر یک ولتاژ بایاس با یک مدار خارجی برای حمل جریانهای داخلی منظور شود ، این جریان ها شامل قسمتهای زیر خواهند

بود.

جریان ناشی از :

1-عبور حاملهای اکثریت (حفره ها ) از اتصال

2-عبور حاملهای اقلیت از اتصال

3-حفره های تزریق شده به اتصال که از طریق ناحیه n اشاعه

می یابند اتصال را قطع می کند .

4-حاملهای اقلیت از اتصال که از طریق ناحیه n اشاعه یافته و از اتصال عبور کرده است . عیناً نیز از شش قسمت و از چهار قسمت تشکیل خواهد یافت .

برای تشریح اصول کار تیریستور از دو روش متشابه مدلهای دیودی و یا دو ترانزیستوری می توان استفاده کرد .

(الف) مدلهای دیودی تیریستور

تیریستور که یک نیمه هادی سه اتصالی ، شبیه سه دیودی است که به طور سری اتصال یافته اند . اگر دریچه بایاس نشود ولی به دو سر آند و کاتد ولتاژ بایاسی اعمال شود این ولتاژ هر قطبیتی که داشته باشد همواره حداقل یک اتصال معکوس بایاس شده ، وجود خواهد داشت تا از هدایت تیریستور جلوگیری کند .

اگر کاتد توسط ولتاژ منبع تغذیه (نسبت به آند ) منفی شود و دریچه نسبت به کاتد به طور مثبت بایاس شود لایه p دریچه توسط کاتد از الکترون لبریز می شود و خاصیت خودش را به عنوان لایه p از دست می دهد . در نتیجه تیریستور به دیود هدایتی معادلی تبدیل می شود .

word: نوع فایل

سایز:93.3 KB

تعداد صفحه:40خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 21:18

پاورپوینت اصول کلی دیوار چینی (بلوکهای سبک Siporex و AAC )

پاورپوینت اصول کلی دیوار چینی (بلوکهای سبک Siporex و AAC )

پاورپوینت اصول کلی دیوار چینی شامل 30 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

محصول ساختمانی جدید که مناسب برای ساخت و سازهای تجاری، صنعتی و مسکونی به کار گرفته می‌شود. بلوک‌های سبک AAC محصولی قابل بازیافت و غیر سمی می‌باشد که وجود سلول‌های هوا در این بلوک‌ها آنها را سبک وزن می‌سازد. در سال 1924 معماری سوئدی که در صدد ایجاد مصالح ساختمانی با ویژگی‌هایی شبیه چوب بود، به مصالحی دست یافت که نه تنها از جهت سبک وزنی وشناوربودن روی آب به چوب شباهت داشت بلکه دارای ویژگی‌هایی از قبیل عایق گرمایی مناسب، عایق صوت بودن نصب آسان، مقاوم در برابر تخریب و فساد ناشی از گزند موریانه و مورچه و سایر حشرات بود که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

.

فهرست:

عنوان: اصول کلی دیوار چینی (بلوکهای سبک Siporex و (AAC )

اصول کلی دیوار چینی
نصب نعل درگاه
بلوک سبک Siporex و AAC
بلوک سبک SIPOREX چیست؟
تاریخچه بلوک‌ سبک AAC
بلوک‌های سبک AAC از چه ساخته می‌شوند؟

.

عنوان: اصول کلی دیوار چینی (بلوکهای سبک Siporex و (AAC )

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 30 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۵_۹-۳۶-۵۴خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 21:12

ایمنی برق (تدابیر ایمنی برق در معابر )

ایمنی برق (تدابیر ایمنی برق در معابر )


1-از نصب و چسباندن هرگونه پلاکارد ، اعلامیه و غیره بر روی تیرهای برق و درب پستهای برق جدا خودداری نمائید .

2-صعود از تیر به هر منظوری حوادث ناگواری بدنبال داشته و ممنوع است.

3-سیم کشی و برقدار نمودن سردرهای فلزی حوادث ناگواری بدنبال دارند.

4-هنگام استفاده از جرثقیل و بتونر و دیگر تجهیزات و ماشین آلات بلند بایستی فاصله مجاز نسبت به خطوط برق رعایت شود .

5-هنگام نماکاری در ساختمانها که عموما داربست فلزی نصب می شود بایستی فاصله مجاز از خطوط برق حفظ شود در غیر اینصورت حتما با اداره برق منطقه هماهنگی گردد

6-پرتاب اشیاء از جمله اشیاء فلزی بر روی خطوط برق موجب بروز حوادث ناگواری میگردد و ضمنا این کار باعث آسیب دیدن وسائل برق مشترکین می گردد .

7-نصب چراغهای تزئینی در اعیاد مختلف فقط بایستی توسط افراد حتی اداره برق صورت گیرد و اقدام به هرگونه نصب بر روی خطوط توسط افراد غیرمجاز حادثه به دنبال داشته و ممنوع است .

8-برپانمودن هرگونه اشیاء بلند از جمله اشیاء فلزی و غیر فلزی در کنار خطوط برق ضمن رعایت فاصله مجاز و اطلاع به اداره برق منطقه با رعایت اصول ایمنی و تجهیزات مطمئن باید صورت گیرد

9-از صعود برروی درختانی که به مرور زمان رشد نموده و به خطوط نزدیک شده موجب بروز حادثه خواهند شد لذا در مواردی که مجبور هستید (برای مثال چیدن میوه درختان) حتما با اداره برق منطقه تماس گرفته و پس از شاخه زنی اقدام نمائید .

10-دپو نمودن خاک و دیگر مصالح در زیر خطوط و پای تیرها موجب کاهش ارتفاع خطوط شده و برای افراد خطرناک خواهد بود .

11-متاسفانه بعضی از سازمانها و ارگانها با استفاده از بالابر اقدام به نصب چراغهای تزئینی در سطح شهر می نمایند که به علت عدم اطلاع از اصول ایمنی و عدم استفاده از لوازم ایمنی حوادث ناگواری بدنبال داشته و دارد

12-از تماس با تابلوهای برق و دیگر تجهیزات مربوطه خودداری نموده و در صورت مشاهده باز بودن درب تابلوها سریعا به اداره برق اطلاع دهید

13-درصورت مشاهده پاره شدن سیم برق در اثر برخورد خودرو با تیرهای برق و غیره از تماس با سیمها خودداری نمائید و مراتب را سریعا به اداره برق اطلاع دهید.

14-باز نمودن فویل با صفحات نازک آلومینیومی در زیر خطوط خودداری نمائید زیرا با وزش باد صفحه را به خطوط نزدیک نموده و باعث برق گرفتگی خواهد شد .

15-رانندگان کمپرسی و کارفرمایان مواظب باشند در هنگام تخلیه بار در زیر خطوط قرار نگیرند

16-مواردی مشاهده شده که رانندگان کامیون در زیر خطوط نگه داشته و هنگام پرتاب سیم بکسل به طرف دیگر کامیون به منظوربار بندی ، با خطوط برق برخورد نموده و حادثه به دنبال داشته است

17-توقف جرثقیل های بلند در کنار خطوط برق حادثه آفرین می باشد .

word: نوع فایل

سایز:55.0 KB

تعداد صفحه:18خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ایمنی، (تدابیر، معابر، )
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 17:43

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16 اسلاید

این فایل در زمینه "حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی ) "می باشد که در حجم 16 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابداری دولتی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

طرح تملک دارا یی های سرمایه ای دولت

انواع طرح های پروژه ای عمرانی

طرح های عمرانی انتفاعی

طرح های عمرانی غیر انتفاعی

معیار اندازه گیری و مبنای حسابداری

تعهدی تعدیل شده

مراحل اجرای طرح

مناقصه عمومی

مناقصه محدود

ترک تشریفات مناقصه

انعقاد قرارداد

اجرای کار

صورت وضعیت قطعی

انواع کسورات

سپرده حسن انجام کار

اقساط پیش پرداخت

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 17:21

پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی( بخش اول )

پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی( بخش اول )

پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی( بخش اول) ۳7 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

هر پروژه معماری برای تأمین اهداف مشخص و انجام فعالیت‌های معینی طراحی می‌شود.فضاهای مورد نیاز هر پروژه بر اساس نوع فعالیت‌ها و دسته بندی آنها مشخص می گردد.در این پاورپوینت به ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی میپردازیم به دلیل گستردگی موضوع در دو پاورپوینت به این موضوع پرداخته می شود فهرست مطالب ارائه شده در این پاورپوینت در ادامه ارائه شده است.

.

فهرست:

عنوان : ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی
مقدمه
-1برنامه فیزیکی
-2استاندارد‌های پروژه
3- ابعاد و روابط انسانی
4- بررسی همجواری فضاها با یکدیگر
۴-۱ -سازگاری فضاها با عوامل تأثیر گذار بر هر یک از فضاها
اصول کلی‌ و روابط بین فضاهاq
رسیدن
وارد شدن‌
استفاده کردن‌
طبقه بندی محیطهای مسکونی در ایران‌
۲- ۴-جهت قرار گرفتن فضای داخلی پلان مسکونی
۴-۳ -نمودار حبابی از روابط کارکردی
نمودار حبابی واحد یک خوابه:
نمودار حبابی دو خوابه
۴-۴- تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها
حوزه بندی از عمومی به خصوصی
جدول ابعاد نسبی فضاها در یک واحد مسکونی
عرصه
نشیمن
آشپزخانه

.

عنوان: ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی( بخش اول )

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 37 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

 ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی, پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی, دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی,خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 17:21

پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن ( بخش چهارم )

پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن ( بخش چهارم )

پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن ( بخش چهارم ) شامل ۴3 اسلاید و در ارتباط با درس ترمیم و تکنولوژی بتن (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.

مقدمه:

بتن از پر کاربردترین مصالح ساختمانی است. ویژگی اصلی بتن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اولیه آن است. همچنین می‌توان خاطر نشان کرد که تولید انواع بتن با استفاده از حرارت، بخار، اتوکلاو، تخلیه هوا، فشار هیدرولیکی ویبره و قالب انجام می‌گیرد. بتن به طور کلی محصولی است که از اختلاط آب با سیمان آبی و سنگدانه‌های مختلف در اثر واکنش آب با سیمان در شرایط محیطی خاصی به حاصل می‌شود و دارای ویژگیهای خاص است. بتن اینک با گذشت بیش از ۱۷۰ سال از پیدایش سیمان پرتلند به صورت کنونی توسط یک بنّای لیدزی، دستخوش تحولات و پیشرفتهای شگرفی شده است. در دسترس بودن مصالح آن، دوام نسبتاً زیاد و نیاز به ساخت و سازهای فراوان سازه‌های بتنی چون ساختمان‌ها، سازه‌ها، سدها، پل‌ها، تونل‌ها و راه‌ها، این ماده را بسیار پر مصرف نموده است.
علل تخریب بتن
علل تخریب بتن عبار تند از:
-1آب اضافه در مخلوط بتن
2 – طراحی نادرست
3- نقایص ساخت
4-تخریب سولفاتی
5 – واکنش قلیایی سنگدانه ها
6 – تخریب ناشی از سیکل انجماد و ذوب
7- تخریب در اثر سایش و فرسایش
8- آسیب های ناشی از پدیده کاویتاسیون
9 -خوردگی شبکه آرماتور
10- قرار گرفتن در معرض اسید
11 – ترک خوردگی
12- بارگذاری بیش از حد بر روی سازه
13- دلایل مضاعف تخریب
در (بخش4)پاورپوینت به این عوامل می پردازیم. در این پاورپوینت به عوامل زیر پرداخته می شود.
10- قرار گرفتن در معرض اسید
11 – ترک خوردگی
12- بارگذاری بیش از حد بر روی سازه
13- دلایل مضاعف تخریب

.
فهرست:

عنوان : عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن
مقدمه
10- قرار گرفتن در معرض اسید
11 – ترک خوردگی
12- بارگذاری بیش از حد بر روی سازه
13- دلایل مضاعف تخریب

.

عنوان: عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن (بخش چهارم)

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 43 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

 عامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن, پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن, دانلود پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن,خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 17:17

پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن ( بخش دوم )

پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن ( بخش دوم )

پاورپوینت دیوارهای ساختمانی ۳6 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

بتن از پر کاربردترین مصالح ساختمانی است. ویژگی اصلی بتن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اولیه آن است. همچنین می‌توان خاطر نشان کرد که تولید انواع بتن با استفاده از حرارت، بخار، اتوکلاو، تخلیه هوا، فشار هیدرولیکی ویبره و قالب انجام می‌گیرد. بتن به طور کلی محصولی است که از اختلاط آب با سیمان آبی و سنگدانه‌های مختلف در اثر واکنش آب با سیمان در شرایط محیطی خاصی به حاصل می‌شود و دارای ویژگیهای خاص است. بتن اینک با گذشت بیش از ۱۷۰ سال از پیدایش سیمان پرتلند به صورت کنونی توسط یک بنّای لیدزی، دستخوش تحولات و پیشرفتهای شگرفی شده است. در دسترس بودن مصالح آن، دوام نسبتاً زیاد و نیاز به ساخت و سازهای فراوان سازه‌های بتنی چون ساختمان‌ها، سازه‌ها، سدها، پل‌ها، تونل‌ها و راه‌ها، این ماده را بسیار پر مصرف نموده است.
علل تخریب بتن
علل تخریب بتن عبار تند از:
-1آب اضافه در مخلوط بتن
2 – طراحی نادرست
3- نقایص ساخت
4-تخریب سولفاتی
5 – واکنش قلیایی سنگدانه ها
6 – تخریب ناشی از سیکل انجماد و ذوب
7- تخریب در اثر سایش و فرسایش
8- آسیب های ناشی از پدیده کاویتاسیون
9 -خوردگی شبکه آرماتور
10- قرار گرفتن در معرض اسید
11 – ترک خوردگی
12- بارگذاری بیش از حد بر روی سازه
13- دلایل مضاعف تخریب
در 4 بخش)پاورپوینت(به این عوامل می پردازیم. در این پاورپوینت به عوامل زیر پرداخته می شود.
5 – واکنش قلیایی سنگدانه ها
6 – تخریب ناشی از سیکل انجماد و ذوب
7- تخریب در اثر سایش و فرسایش

.
فهرست:

عنوان : عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن
مقدمه
5 – واکنش قلیایی سنگدانه ها
6 – تخریب ناشی از سیکل انجماد و ذوب
7- تخریب در اثر سایش و فرسایش

.

عنوان: عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن ( بخش دوم )

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: ۳6 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن, پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن, دانلود پاورپوینت عوامل تخریب بتن و راه کارهای ترمیم آن,خرید فایلادامه مطلب
شنبه 20 آذر 1395 ساعت 07:42

بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

قسمتی از متن:

مزایای ارزیابی عملکرد سازمان

در این قسمت به برخی از نتایج و فواید ارزیابی عملکرد سازمان بطور خلاصه اشاره می شود

1- زمینه بهبود و اصلاح اختیارات زیان آور سازمان را فراهم می سازد .

2- موجب شناسائی فعالیتهای کارا و اثربخش می شود که با تاکید بر آنها زمینه رشد و ارتقای کیفی امور می تواند فراهم شود .

3- می توان محیطی سالم را برای پرورش و بروز استعدادهای خلاق کارکنان فراهم آورد و موجب تقویت انگیزش آنان شد .

4- زمینه تشویق ، دلگرمی مدیرانی کارآمد ، مبتکر و خلاق را فراهم ساخته و سرانجام منجر به بهره وری بیشتر آنها می گردد .

5- موجب مقایسه عملکردها شده و فرصت رقابت سالم را برای سازمانها فراهم می سازد .

خلاصه اینکه با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی کارایی و عملکرد سازمان ضروری است در جهت نوسازی سازمانها و استفاده بهینه و مطلوب از توان بالقوه آنها به ویژه از دیدگاه منابع انسانی به این مهم بیش از پیش توجه شود . لذا شناخت تنگناهای موجود در زمینه ارزیابی در جهت ارائه الگوی مناسب ضروری است (عفتی ،15،1385).

10-2- ضرورت ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد اهداف مختلفی را دنبال می کند و می تواند استفاده ها متفاوتی داشته باشد . بطور کلی سازمانها به 4 دلیل عملکرد خود را اندازه گیری می کنند (تورنر و دیگران،18،2002).

- آگاهی یافتن و کنترل : زیر نظر داشتن و مشاهده عملکرد سازمان و کنترل مغایرت ها با اهداف از قبل تعیین شده به منظور انجام عملیات و اقدام اصلاحی به عبارت دیگر یکی از تنش های سیستم ارزیابی عملکرد ، نقش چرخه بازخورد می باشد .

- بهبود دادن : ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت ها از طریق بهبود شاخص های عملکرد

هم راستاسازی فعالیت ها با اهداف سازمانی : از طریق ارزیابی عملکرد میزان هم راستایی فعالیت ها با اهداف سازمان روشن می شود و فعالیت هایی که در راستای اهداف نیستند شناسایی شده و برای آنها اقدامات اصلاحی پیش بینی می شود .

- پاداش دادن یا توبیخ کردن : اندازه گیری عملکرد معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحدها و سازمانهاست و به سادگی می تواند مورد استفاده نظام های تشویق و تنبیه قرار گیرد .

11-2- سیستم های ارزیابی عملکرد

همانطور که در تاریخچه ارزیابی عملکرد ذکر کردیم. ابتدا سیستم ارزیابی عملکرد سنتی شکل گرفت و عدم پاسخگویی به برخی از وجوه روش مذکور لزوم پیدایی روش نوین ارزیابی عملکرد را ضرورت بخشید. در اینجا به توضیح هر یک از دو سیستم می‌پردازیم.

1-11-2- سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی

سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی اغلب بر هزینه و مدیریت حسابها متکی هستند. این روشها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برای مواجهه با نیاز روزافزون صنایع تولیدی توسعه داده‌شدند با تغییرات شگرف در فناوری و تولید،‌دیگر سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی قابل استفاده نیستند به عقیده مسکل[1]،‌5 مشکل اصلی در ارتباط با تکنیکهای مدیریت حسابداری وجود دارد (عفتی،1386،8).

1. کمبود تناسب: گزارشهای مدیریت حسابداری با استراتژی تولید متناسب نیستند، برای بخش کنترل تولید و عملیات قابل درک نبوده و در اخذ تصمیمات جهت قیمت گذاری گمراه کننده اند.

2. تغییر هزینه: حسابداری سنتی هزینه ها،‌با عناصر هزینه در ارتباط است شکل عناصر هزینه ها در سالهای اخیر تغییر پیدا کرده است. تحلیلهای جزیی کم اهمیت شده اند. همچنین شکل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (و هزینه های متغیر و ثابت) همانند سابق ثابت نیست و در نتیجه روشهای سنتی سرشکن کردن هزینه های سربار به وضوح هزینه های تولید را دگرگون می کند.

3. عدم انعطاف پذیری: گزارشهای مدیریت حسابداری درون سازمان و از یک سازمان به سازمان دیگر و حتی با تغییرات کسب و کار در طول زمان تغییر نمی کرد. در نتیجه گزارشهای مورد بحث با تأخیر بسیار دریافت می شد و دیگر ارزشی نداشت. این گزارشها به مدیران عملیاتی کمک چندانی نمی کرد. تنها وسیله ای بود برای سرزنش آنها به دلیل نوسانات منفی.

4. مانع پیشرفت تولید در کلاس جهانی: روشهای سنتی ارزیابی به صورت مانعی بر سر تولید در کلاس جهانی بود و می توانست منجر به این شود که مدیران زمان و هزینه بیهوده‌ای را صرف خوب جلوه دادن اوضاع کنند. همچنین با توجه به نرخهای تولید بالا،‌ حسابداری نیازمند اطلاعات جزیی بود که فراهم آوردن این اطلاعات بسیار هزینه بر بود.

5. اطاعت از نیازمندی های حسابداری مالی: جهت ارزش داشتن سیستمهای مدیریت حسابداری، این سیستمها می بایست بر روی روشها و فرضیات دیگری جز حسابهای مالی بنا می شدند.

به عقیده آمبل[2] و استیکانت[3] فرضیاتی که روشهای مدیریت حسابداری بر آن استوار بودند، دیگر اعتبار ندارد، زیرا این فرضیات حالت محلی دارند. این فرضیات که باعث عدم اعتبار آنها شده است (عفتی،1386،9)

با توجه به این مشکلات،‌سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی امروزه غیر معتبرند.

2-11-2- سیستمهای ارزیابی عملکرد نوین

علاوه بر مشکلات سیستمهای اندازه گیری عملکرد سنتی، دلایل زیادی برای نیاز به سیستمهای اندازه گیری عملکرد مدرن در صنایع تولیدی وجود دارد. برخی از این دلایل بدین شرح اند.

مشتریان نیاز به کیفیت و استانداردهای بالاتری دارند،‌عملکرد،‌انعطاف و روشهای مدیریتی در طرحهای تولیدی به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده اند. همان طور که سازمانها روشهای تولید در تراز جهانی را مطرح می کنند به روشهای جدیدی برای اندازه گیری و کنترل طرحهای تولیدی خود نیاز دارند. سیستمهای اندازه گیری عملکرد سنتی برای اندازه گیری فعالیتها در کلاس جهانی غیر معتبرند،‌زیرا زمینه رقابت در سازمان را به وجود نمی آورند. (عفتی،1386،9)

در فضای تولیدی امروز شاخصهای هزینه ای پایه تصمیم گیری سازمان نیستند. اکنون سازمانها به شاخصهایی نیاز دارند که بر مبنای ابعاد رقابتی مانند زمان و کیفیت باشند. از دیدگاه مسکل سیستمهای ارزیابی عملکرد نوین برای تولید در کلاس جهانی می‌بایست ویژگی های زیر را داشته باشند:

 • مستقیماً در ارتباط با استراتژی های سازمان باشند.
 • از شاخصهای غیرمالی استفاده کنند.
 • با تغییر نیازها در طول زمان، تغییر کنند.
 • برای استفاده،‌ساده و آسان باشند.
 • بازخور سریع به مدیران و کارکنان ارائه دهند.
 • باید باعث بهبود شوند و تنها به کنترل عملکرد نپردازند.

راسل بیان می کند که تلاش سازمان برای توسعه یک سیستم ارزیابی عملکرد خود باعث اختیار بخشیدن به این فرآیند می شود این نشان می دهد که فرآیندهای مهم کاری ارزیابی می شوند ضعفها و تضادها مشخص و مدیریت شده، پنهان نمی شوند و شاخصهای عملکرد باعث تکامل مدیریت همراه با تغییر نیازها در طول زمان می گردند.

دیکسون[4] و همکاران بیان می کنند که سیستمهای ارزیابی عملکرد موفق در 5 خصیصه مشترکند:

1.متقابلاً پشتیبانی کننده اند و با اهداف،‌ فاکتورهای بحرانی موفقیت و برنامه های سازمان هم خوانند.

2. اطلاعات را به صورت کم و ساده از طریق مجموعه ای از شاخصها منتقل می کنند.

3. بر شاخصهایی تمرکز دارند که مشتری آنها را می بیند.

4. به افراد سازمان کمک می کند تا بتواند اثر تصمیمات و فعالیتهای خود را بر روی سازمان ببینند.

5. یادگیری سازمان و بهبود مستمر را پشتیبانی می کنند. (دیکسون و همکاران ، 1990،431)

برخی صاحب نظران عقیده دارند که علاوه بر پنج خصیصه ذکر شده توسط دیکسون و همکاران وی، موارد دیگری نیز باید در یک سیستم ارزیابی عملکرد نوین وجود داشته باشند. او می‌گوید که سیستم ارزیابی عملکرد می بایست پاسخگوی چهار نیاز زیر باشد:

1. چارچوبی باشد که از بالا به پایین به جزئیات و سطوح بیشتری شکسته شود، و این امکان را بدهد تا استراتژی و یا نیازمندی های مشتری به مجموعه ای از شاخصهای عملکرد بحرانی تبدیل شود و کلیه فرآیندهای کاری را تعریف کند.

2. بر روی یک فرآیند کسب و کار تمرکز داشته باشد.

3. شاخصهای عملکردی باید فرآیندگرا و کمی باشند و خود متعلق به شاخصهای کلی تری باشند که آنها نیز در ارتباط با استراتژی سازمان یا نیازمندی های مشتریان شکل گرفته باشند.

4. در چارچوب آن دیدگاه استراتژی و نیازمندی های مشتری وجود داشته باشد.

3-11-2- مقایسه دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد در حالی که در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان کرد.[1] Maskell

[2] Umbel

[3] Stikanth

[4] Dixonخرید فایلادامه مطلب
جمعه 19 آذر 1395 ساعت 21:31

بررسی اینترنت (سرویس وب WSDI-S )

بررسی اینترنت (سرویس وب WSDI-S )


چکیده

استاندارد WSDL متداول در سطح نحوی کار می کند و فاقد توصیف معنادار مورد نیاز برای نشان دادن ملزومات و امکانات سرویس های وب می باشد.

سمانتیک ها می توانند استفاده مجدد و کشف نرم افزاری را اصلاح کنند و به طور قابل توجهی ترکیب سرویس های وب را تسهیل بخشند و تکمیل برنامه های کاربردی میراث را که به عنوان بخشی از مجتمع سازی فرایندتجاری مقدور سازند اطلاعات فنی سمانتیک های سرویس وب مکانیزمی برای مرتبط کردن تفاسیر معنادار با سرویس های وب مشخص می کند که با استفاده از زبان تصیف سرویس وب WSDL شرح داده می شود این زبانی مبنی بر این مفهوم است اما با اصلاح قابل توجه به جزئیات در این طرح

در این طرح ما فرض می کنیم که مدل های رمسی سمنتیک مربوط به سرویسها اخیراً بوجود آمده اند. در روش ما،‌این مدل ها خارج از اسناد WSDL محافظت می شوند و از طریق عناصر توسعه پذیر WSDL از سند WSDL ارجاع می شوند. نوع اطلاعات سمنتیکی که برای شرح سرویس وب مفید است پیرامون مفاهیم تعریف شده توسط ارتباط وب سمنتیک در [owl-s] OWL-S و سایر تلاش های [METEOR-SWSMO] است. اطلاعات سمنتیک معین شده در این سند دربرگیرنده تعریف جاسازی پیش از پردازش، ورودی، خروجی و تأثیرات عملیات سرویس وب است. این روش مزایای چندگانه ای را در مورد OWL-S پیشنهاد می دهد. ابتدا، کاربرد می تواند به روش سازگار و در حال پیشرفت جزئیات سطح عملیاتی و سمنتیکی را در WSDL زبانی که یک توسعه دهنده ارتباط با آن آشنا است را شرح دهد. ثانیاً، با خارج کردن مدل های دمین سمنیک ما یک روش آگنوستیک برای زبانهای بازنمایی آنتولوژی انتخاب کردیم. این کار به توسعه دهندگان (ارتقاء دهندگان) ؟؟ وب اجازه می دهد تا سرویس های وب خود را با انتخاب زبان آنتولوژی (نظیر UML یا OWL) بر خلاف OWL-S ، تفسیر کنند. این مسئله مهم است زیرا توانایی در استفاده مجدد از مدل های دمین موجود مطرح شده در زبان های مدل سازی نظیر زبان UML می تواند نیاز به سمنتیک های مدل مجزا را به شدت کاهش دهد.

در آخر، به روزرسانی تجهیزات موجود پیرامون WSDL ساده است و روش افزاینده ما را سازگار می کند.

وضعیت

این یک یادداشت فنی است که به منظور بحث تهیه شده است و فیدبک موجود در روش را برای اضافه کردن سمنتیکها به تعریفات سرویس های وب استنباط می کند.

1- مقدمه

به عنوان مجموعه ای از سرویس های وب توسعه یافته،‌به صورت قابل توجهی داشتن وسایل اتوماتیکی برای آن مهم بوده برای اینکه کمکی به سرویس های مشخص منطبق بر نیازهای درخواست کننده ارائه دهد یافتن سرویس های وب مناسب بستگی به امکانات وجود ارائه دهندگان سرویس برای توصیف ویژگی های سرویس های آنها و درخواست کنندگان سرویس برای توصیف ملزومات خود به حالت ایده آل و واضح در فرم توصیف – ماشینی دارد. اضافه کردن سمانتیک ها برای ارائه ملزومات و درخواست‌ها از سرویس های وب برای این مورد آشکار و با تفسیر ماشینی ضروری است.

مزایای استفاده از سمانتیک ها چرخه وجود آنها را در سرویس های وب گسترده تر می سازد. در مدت توسعه، ارائه کننده سرویس می تواند سمانتیک های مورد نظر را با ارائه قسمتهای مناسب سرویس وب با مفاهیم موجود در مدل سمانتیک غنی تر مورد ارزیابی قرار دهد. از زمانی که مدل های سمانتیک توافقی را بر روی معنا و استفاده مورد نظر از شرایط انجام داده است و ممکن است تعاریف رسمی و غیر رسمی از ورودی ها انجام دهد، ابهام کمتری در سمانتیک های مورد نظر برای تهیه کننده آنها وجود دارد. در مدت کشف، درخواست کننده سرویس توصیفی را از ملزومات سرویس با استفاده از شرایط در مدل سمانتیک بیان کرده است. تکنیک های منطقی را می توان برای یافتن تشابه سمانتیکی بین ارائه سرویس ودرخواست به کار برد. در طول ارائه این مورد زمینه عملی تفاسیر برای افزایش کاربردی کردن سرویس های چندگانه و برای ارائه سرویس های مناسب انجام شده است. مهمتر اینکه، سمانتیک ها این امکان را فراهم می کنند که طراحی های خاص بین اطلاعات مبادله شده از طریق –XML اصلی با پیام های SOAP بوجود آید، که به طور قابل توجهی برای انجام دادن با ارائه نحوی پیشنهادی در استانداردهای اخیر مشکل می باشد. در طول ساخت، طراحی را می توان برای تبادل اطلاعات استفاده کرد. بنابراین، زمانی بیان شده، که سمانتیک های توانایی نفوذ را با استفاده از ابزارهایی برای خود کار کردن سرویس در کشف، محاسبه و الگوبرداری دارد.

استانداردهای WS متداول در سطح نحوی کارکرده و فاقد توانایی های ارائه شده سمانتیکی هستند. این مورد مانعی برای توسعه ابزارهای کمک کننده به بشر و یا نگهداری و حفاظت از مرحله نیمه اتوماتیک و ترکیب کاربردی هستند. در این اطلاعات فنی، این مشکل را با بکار بردن موردی در گروه سرویس وب برای رساندن آن به استانداردهای سرویس وب مورد توجه قرار داده ایم.

کانسورتیوم وب گسترده جهانی (WTC) در معماری سرویس های وب (W3CWSA) دو جنبه از توصیف کامل یک سرویس وب را ارائه کرده است. اول اینکه توصیف کاربردی نحوی به نحوی است که در WSDL بیان شد. مورد دوم به گونهای که در سمانتیک های سرویس بیان شده، ارائه شده و با مورد خاصی پوشش داده نشده است. به طور عملی، توصیف سمانتیک به صورت غیر رسمی بیان شده یا از بین رفته است. با امتحان توصیف WSDL در یک سرویس نمی توانیم به صورت غیر مبهم و آشکاری آنچه را که سرویس انجام می دهد مشخص کنیم. می توانیم حالت نحوی را در ورودی ها و خروجی ها ببینیم اما در واقع آنچه که از آنها معنی می دهند یا تغییراتی را که در محیط سرویس انجام می شود نمی دانیم که معنی پارامترها چیست یا اینکه شرایط مربوط به اسناد ارائه شده را نمی دانیم. بی تردید هر دو سرویس می توانند دارای تعریف نحوی مشابهی باشند اما از نظر عملکردی لزوماً متفاوت عمل می کند، بدینگونه دو سرویس متفاوت از نظر نحوی با عمل مشابهی روبرو هستند.

ساخت سمانتیک در سرویس های وب به عنوان روشی برای موارد بالا است پیشنهادی نمونه شامل موارد پیش فرض (آغازگرها) ، پروژه ها و زبانهایی همچون SWA/SWSL , OWL-S , METEOS-S می شوند. در حالیکه توسعه سمانتیک در OWL-S غنی و انعطاف پذیر بوده، بیشترین روش تحقیقی قابل رؤیت برای اطلاعات است. روش جدیدی برای توصیف سرویس های وب بوده و دارای محدودیت های قابل توجهی می باشد اول اینکه این مورد مغایرتی با استانداردهای سرویس موجود ندارد.

به عنوان مثال، در حالیکه مدلهای زمینه در OWL-S در موارد کلی WSDL استفاده می شود مدل طولی OWL-S توصیفی از بقیه موارد WSDL می باشد. دوم اینکه این فرض وجود دارد که هر کسی از OWL برای ارائه مواردی استفاده می کند که همیشه مورد وجود ندارد برای غلبه بر چنین محدودیت های روش جدیدی را در این مورد ارائه داده ایم مشاهدات مشابهی برای بقیه پیشنهاد مشخص در بالا به کار می رود.

در اول نمونه ای از داکیومنت WSDL ارائه دادیم که با اطلاعات سمانتیک به خواننده مروری بر آنچه که در بقیه مطلب است ارائه می دهد. تفاسیر سمانتیک در بخش4 با نمونه هایی خاص گرفته شده از این نمونه بیان شده اند. ص7 از42

در این نمونه یک خرید ساده از سرویس پیشنهادی را ارائه می دهیم ورودی ها و خروجی هایی از سرویس Process Purchase Order با سمانتیک ها تفسیر شده اند، دو مورد جدید اساساً پیش پردازش ها و افکت هایی هستند که در عناصر موجود برای ایجاد عملکرد درWSDL می باشد و مورد ارائه شده به عنوان طبقه بندی اضافه شده به ساختار رابط است مفاهیم سمانتیک و روابط آنها در قسمت هایowl نمونه گذاری شده‌اند. Purchause. owl

در داکیومنتWSDL، ورودی Process Purchase Order شامل موارد پیچیده ای است. تعریف تفاسیر سمانتیک برای این انواع پیچیده در سطحی از موارد و انواع پیچیده در این نمونه بیان شده اند. نقشه گذاری سطح اصلاحی جدید بعداً با جزئیات بیان می شود. در این اطلاعات فنی، روش انتخابی برای تفسیر انواع پیچیده نیز پیشنهاد شده است نمونه طراحی عملکردها درXSLT,Query با جزئیات در ضمیمه هایB,A به ترتیب بیان شده است. نگهداری کلی از نمونه هایowl با شکل کارما ممکن است جزئیاتی برای نوع owl وجود دارد که در ورژن قدیمی تر این کار موجود است [WSDL-s]. تعاریف XSD از تمام موارد گسترده در این داکیومنت در بخش بعدی است.

این نمونه بر اساس تعریف XMLNS است. تعریف نیم سیپس wssem سه مورد بعدی xml در داکیومنت های نمونه تعریفی از داکیومنت های ورودی و خروجی برای سرویس هستند.

POIM.xsd که نشان دهنده ویژگی های این آیتم در مرحله خرید است و در زیر بیان شده است.

POBilling.xsd نشان دهنده اطلاعات فاکتور در خرید است که در زیر بیان شده است. در POBilling.xsdموارد پیچیده POBilling اساساً درbill to Address, Ship to Address وجود دارند که در نمونه POAddress به عنوان نمونه پیچیده ای در خودش است.

بنابراین، ویژگی تفاسیر سمانتیک برای این نمونه های پیچیده در مقایسه با موارد-xsd در نمونه POAddress می باشند.

POAddress.xsd که به عنوان آدرسی در شرایط خرید است که در زیر داده شده است.

4- استفاده از عناصر گسترده در WSDL

در این قسمت چگونگی تفاسیر سمانتیک به قسمت های داکیومنت WSDL را بررسی می کنیم.

اتفاقاً 0/2 WSDL دارای ساختارهای بعدی برای آماده کردن توصیفات سرویس است. رابط پردازشگر، عملکرد، پیام، سرویس و موارد پایانی (نهایی) را شامل می شود. از این موارد 3 مورد اول، ساختارهای پیام، عمل، رابط مربوط به تعریف انتزاعی سرویس است در حالیکه سه مورد باقیمانده مربوط به عملکرد سرویس می شوند. در این اطلاعات فنی،‌تمرکز اصلی ما بر روی تفسیر معنایی از تعریف انتزاعی یک سرویس برای کشف پویا و ترکیب سرویس ها است (این مورد مهم است که تفاسیر سمانتیک باید در کاربردهای سرویس به کار گرفته شوند. به عنوان مثال، چنانچه پیامی در پروتکل a مشابه نوع دیگری در پروتکل B باشد چنین اطلاعاتی را می توان در مدلهای مشخص نشان داد و از آن در طول عملکرد استفاده کرد. به هر حال، ما تفسیر کاربرد سیستم منظومان نیست. تفاسیر سطح سرویس در قسمتی مورد توجه WS-POLIY قرار گرفته است) مکانیسم های مرجع URL را از طریق عناصر گسترده برای رابط پردازشگر عملکرد و ساختارهای پیام تهیه کرده ایم برای اینکه به تفاسیر سمانتیک تعریف شده در مدل های مشخص سرویس ها اشاره شود.

خلاصه کلی از عناصرگسترده در این اطلاعات فنی به شرح زیر است:

؟ عنصر گسترده،‌اصطلاحاً مدل مرجع، برای طراحی یک به یک عناصر نمونه به مفاهیم در مدل سمانتیک

؟ کار (عملکرد) گسترده، اصطلاحاً طراحی نمونه، به عناصر و نمونه های پیچیده XSD افزوده شده برای اینکه ارتباطی با عناصر نمونه در سرویس وب با مدلهای سمانتیک بیاید چنین مواردی برای چندین مورد در یکی از موارد است.

؟ دو عنصر جدید اصطلاحاً پیش پردازش و افکت، که به عنوان عناصر اولیه و عناصر عملکرد هستند. پیش فرض ها و افکت ها اساساً در یافتن سرویس ها به کار می روند و لزوماً برای ارائه یک سرویس مورد نیاز نیستند (در این اطلاعات فنی به ارائه جزئیات پیش فرض ها و افکتهایی پرداخته ایم که شامل ترکیبی از موارد پیچیده تا مدل ها و اطلاعات موجود سمانتیک می باشند.

؟ عمل گسترده عنصر رابط پردازشگر که در اصطلاح طبقه خوانده می شود شامل اطلاعات طبقه بندی شده ای می باشد که می توان آن را در زمان ارائه یک سرویس در سرویس های وب مانند UDDI به ثبت رساند. طبقه بندی سمانتیک از UDDI از آنتولوژیهای پیشنهادی در [NWSDI , SUSO4] استفاده می کند.

تفسیر عناصر ورودی و خروجی

در این قسمت به توصیف چگونگی تفسیر عناصر خروجی و ورودی در سند WSDL می پردازیم در نمونه سفارش خرید با عملیات Processpurchose order یک مورد داده و یک مورد خروجی داشتیم. مورد ورودی (داده) با عنصر Process purchase order Request می باشد که بوسیله نوع پیچیده processpurchase order Request داده شده است. مورد خروجی با عنصر process purchase order Response است. عملیات WSDL در زیر داده شده است.

در این نمونه، داده (ورودی) نوع پیچیده ای است در حالیکه خروجی یک نوع ساده است برای تفسیر انواع ساده از مورد گسترده عنصر xsd استفاده می کنیم. یک نمونه از طرح xml برای عنصر xsd در زیر نشان داده شده است این مورد نشان می دهد که هر عنصری می تواند “بوسیله عملکرد در هر فضای بدون طرحی” گسترش یابد ما از فضای wssem با عملکرد مدل مرجع برای تفاسیر مربوط به عنصر استفاده کردیم.

تفسیر انواع پیچیده

انواع پیچیده را می توان با روشهای پیچیده تفسیر کرد. ما دو طرح جداگانه برای تفسیر این انواع پیچیده پیشنهاد کردیم.

؟ تفسیر سطح پائین – تفسیر سطح عنصر Leaf (گره ساختار درختی)

؟ تفسیر سطح بالا: تفسیر در سطح نوع پیچیده

در تفسیر سطح پائین. تمام عناصر Leaf در نوع پیچیده بررسی می شوند. مزیت این روش ساده بودن آن است. این فرضیه وجود داردکه مقایسه مفهومی در مدل برجسته وجود دارد که طراحی هر عنصر Leaf را انجام می دهد. در این مورد جایی که هیچ مفهوم قیاسی وجود نداشته باشد تفسیر سمنتیک به صورت نامشخصی باقی می ماند. عیب این مرحله بر این فرض است که مقایسه یک – به یک بین عناصر طرح و مفاهیم مدل نمونه وجود دارند زمانیکه ارتباطات یک – به – همه و همه به یک وجود دارد مشخص می شود که ارتباط در هر عنصر Leaf ممکن است وجود نداشته باشد. در تفسیر سطح بالا اناع پیچیده خودشان با مفهوم سمنتیک تفسیر می شوند. مزیت این روش این است که اجازه می دهد موارد خاص طراحی پیچیده بین عناصر موجود در انواع پیچیده و مفاهیم مشخص در مدل های مشخص به وجود آید عیب این روش است که پیچیدگی آن محرز است. در این اطلاعات فنی از هر دو روش در تفاسیر استفاده می کنیم. در زیر به توصیف و مکانیسم هر دو مورد می پردازیم.

فهرست

سمنتیک های سرویس وب WSDL-S.................................................................................................

1- مقدمه............................................................................................................................................................

2- ملزومات ویژه سمنتیکهای سرویس وب..............................................................................................

3- یک مثال......................................................................................................................................................

4- استفاده از عناصر توسعه پذیر WSDL............................................................................................

5- پشتیبان1-1 WSDL...........................................................................................................................

6- مراجع...........................................................................................................................................................

7- ضمیمه A : شرح طراحی الگو با استفاده از XSLT...................................................................

8- ضمیمه B : شرح طراحی الگو با استفاده از XQUERY .......................................................

9- ضمیمه C : آنتولوژی سفارش خرید...................................................................................................

10- ضمیمه D : انتخابات طراحی............................................................................................................

سمانتیک های سرویس وب – WSDL-S

یادداشت فنی

ورژن 0/1

آوریل ،‌2005

نویسندگان (به ترتیب حروف الفبا) :

Rama Akkiraju ،‌تحقیق IBM

Joel Farrel ،‌گروه نرم افزار IBM

John Miller ، آزمایشگاه ISDIS ، دانشگاه جورجیا

Meenaksi Nagarijan ، آزمایشگاه ISDIS ، دانشگاه جورجیا

Marc – thomas schmiat ، گروه نرم افزاری IBM

Amit sheth ، آزمایشگاه ISIS ، دانشگاه جورجیا

Kunal verma ، آزمایشگاه ISBIS ، دانشگاه جورجیا

حق انحصاری مورد نظر

کپی رایت 2005 با همکاری مرکز کاربرد ماشینی داد و ستد (تجارت) جهانی و دانشگاه ویرجینا است تمام حقوق محفوظ می باشد.

IBM و دانشگاه ویرجینیا به هر حال به شما اجازه کپی برداری و استفاده از خدمات سمانتیک های سرویس وب WSDL-S یادداشت فنی، حداقل بدون هزینه وامانت داری.‌فراهم آورده اند که شامل تمام کپی های حاصله از آنوتیشن های سمانتیک سرویس وب WSDL-S یادداشت فنی یا قسمت های دیگری می شود که شما به آن دست می یابید:

1- ارتباط (لینک) یا URL به قسمت های خاص این مکان

2- حق انحصاری مورد نظر همانگونه که در سمانتیک های سرویس وب WSDL-S یاداشت فنی نشان داده شده است.

به جز در مواردی که کپی داری در بالا تضمین شده است،‌ نویسندگان به صورت درونی (مفهومی) یا بیرونی هیچ حقی در استفاده از موارد دیگر یا کنترل آنها را ندارد سمانتیک های سرویس وب – WSDL-S در اطلاعات فنی آنچه که هست تهیه کرده و نویسندگان هیچ مجوز یا گواهی نامه ای ،‌به صورتی داخلی یا خارجی که شامل مجوز و گواهی ارائه هدف خاص یا موضوعی باشد ندارند. این است که محتوای سمانتیک های سرویس وب - WSDL-S در اطلاعات فنی مناسب برای دستیابی به هر هدفی است، اما چنین کاربردی برای چنین مفاهیمی به معنای استفاده از کپی رایت تجارت ها و حقوق دیگر نمی شود.

(مبتکران) نویسندگان هیچ حق مستقیم، غیر مستقیم ، خاص، اتفاقی یا دائمی را در آسیبهای حاصله یا مربوط به استفاده یا توزیع و گسترش سمانتیک های سرویس وب WSDL-S را در اطلاعات فنی ندارند.

نام و مارک تجاری مبتکران ممکن است در هر حالتی استفاده نشود که شامل تبلیغ یا نمایش عمومی موارد خاص یا محتوای آن بدون هیچ مجوز قبلی می شود. موضوع کپی رایت در سمانتیک های سرویس وب WSDL-S اطلاعات فنی در هر زمانی بر عهده مبتکران آن مورد است.

هیچ حقوق دیگری از طریق کاربرد و موارد دیگر وجود ندارد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، اینترنت، (سرویس، WSDI-S، )
1 2 3 4 5 ... 36 >>